Comuna Olcea
Înapoi la:HomeSunteţi la:SăNăTATE
Olcea, nr. 35, 417355 +40 0259-310.881 registratura@comunaolcea.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

 
Ocrotirea sănătății populației
Amplasarea comunei Olcea la aproximativ 20 de km de unul dintre polii urbani ai judeţului facilitează acoperirea deficienţelor din sistemul sanitar, respectiv servicii prompte şi de o calitate profesională ridicată.

Situaţia statistică se prezintă astfel:
     Populație
       stabilă
    Nr.medici
          de
      familie
  Nr.cabinete
   particulare
 Nr.dispensare    Nr.farmacii  Nr.personal
mediu
sanitar
       2751             1             0             2            3             3
 
Conform datelor statistice prezentate în tabelul de mai sus se evidenţiază faptul că numărul cadrelor medicale precum şi al personalului auxiliar este insuficient având în vedere populaţia stabilă a comunei. De asemenea dotările dispensarelor medicale din localităţile Calacea şi Ucuris şi a punctelor sanitare din satele Olcea şi Hodisel nu se ridică la pretenţiile realizării unui act medical de calitate.
Există însă trei farmacii în Olcea, Calacea şi Ucuris singura localitatea care nu are o farmacie este Hodisel.
 
Asistenţă socială
În cadrul primăriei activează un serviciu social care răspunde de soluţionarea cererilor depuse. În acest sens la nivelul comunei sunt înregistrate 170 de dosare.
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: