Comuna Olcea
Înapoi la:HomeSunteţi la:CULTURă şI ÎNVăţăMâNT
Olcea, nr. 35, 417355 +40 0259-310.881 registratura@comunaolcea.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

 

Cultură și Învățământ

Părintele V. Lecuţă în cronica sa aminteşte faptul că primele prelegeri în localitatea Olcea s-au făcut într-o casă cu chirie, chiar în casa primului învăţător amintit în documente, Atanasie Popa. În anul 1864 în comuna Olcea 30 de persoane erau ştiutoare de carte, un sprijin important în fondarea primelor şcoli fiind dat de către biserică.
În localitatea Olcea că aşezământ de sine stătător, şcoala s-a edificat în anul 1873 din furci şi acoperită cu paie, în anul 1883 se construiaste o clădire acoperită cu ţiglă iar în anul 1927 se va ridica o construcţie modernă, demnă de menirea sa, având 2 săli de clasă şi o locuinţă pentru învăţător. În anul 1965 clădirea va fi modernizată extinzându-se la opt săli de clasă.
În prezent în toate cele patru sate ale comunei funcţionează câte o şcoală cu clasele I-VIII în care îşi desfăşoară activitatea cadre calificate. Şcolile au o bază materială bună dar necesită lucrări de reabilitare şi de dotare cu echipamente moderne.
Merită menţionat faptul că în comuna Olcea există o comunitate semnificativă de romi, aceştia reprezentând care însă se bucură de toate facilităţile, fără discriminare, la fel ca şi ceilalţi membrii ai comunităţii.
Nivelul de integrare al comunităţii de romi nu este total evidenţiat şi de gradul de şcolarizare al copiilor de etnie romă, acesta fiind de 75%.
 
Sportul
Păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor străvechi reprezintă o vie preocupare a celor care cunosc faptul că identitatea naţională se evidenţiază prin trăinicia identităţii culturale. Tot aşa a fost perceput conceptul şi la jumătatea secolului XX când a fost înfiinţată o echipă de dansuri folclorice care în anul 1956 a câştigat Premiul pe regiune. Din nefericire preocupările zilnice au avut prioritate în faţa tradiţiei astfel că echipă de dans a sfârşit prin a se destrăma deşi în tradiţia locală există un dans tradiţional numit „roata olcenilor" a€“ dans
ce simbolizează bărbăţia, curajul şi spiritul de luptă. În comună mai există 4 cămine culturale, cel din satul Olcea fiind finalizat în proporţie de 75%. Pentru definitivarea lucrării a fost câştigată o finanţare din bani publici de la Ministerul culturii. În ceea ce priveşte biblioteca comunală aceasta are o vechime de 25 de ani şi este o clădire destul de puţin utilizată care necesită lucrări de reabilitare, modernizare şi îmbunătăţire a fondului de carte. De asemenea se doreşte dotarea cu computere şi realizarea conexiunii la internet
pentru a face cât mai atractivă oferta de cunoaştere.
Numărul mare de tineri cu vârste între 15 şi 30 de ani a permis şi existenţa activităţilor sportive în comună practicanduse
în special fotbalul.
Având în vedere dorinţa de a implica cât mai multe persoane în activităţi sportive se fac demersurile necesare în vederea realizării unor terenuri de sport care să faciliteze desfăşurarea activităţilor sportive. De asemenea o altă oportun itate ar fi amenajarea lacurilor existente în comună astfel încât să poată fi practicat pescuitul sportiv.
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: