Comuna Olcea
Înapoi la:HomeSunteţi la:POPULATIE
Olcea, nr. 35, 417355 +40 0259-310.881 registratura@comunaolcea.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

 
1.Aspecte demografice și ocupaționale
În urma analizei datelor statistice cu privire la populația comunei Olcea s-a constatat că aceasta este de 3.082 de persoane dintre care 426 de etnie rromă.
S-a observat o accentuare a îmbătrânirii populaţiei deoarece populaţia tânără se orientează spre aglomerările urbane - fapt produs de lipsa unor investitori care să genereze locuri de muncă, şi datorită confortului social redus, indicele dezvoltării comunitare fiind în comuna Olcea de a€“0,38 . Lipsa unor fonduri semnificative în bugetul local a împiedicat soluţionarea problemelor legate în primul rând de
infrastructură. Acest fapt atrage după sine un grad scăzut de confort în contextul creşterii pretenţiilor cetăţenilor cu privire la condiţiile de trai dar şi diminuarea atractivităţii locale prin neoferirea de utilităţi potenţialilor investitori. Aşa cum a fost evidenţiat în secţiunea anterioară, orientarea agenţilor economici cu preponderenţă spre comerţ determină existenţa unui redus de locuri de muncă. În aceste condiţii se dovedeşte a fi firească migraţia membrilor comunităţii spre alte zone.
 
2.Ocrotirea sănătății populației
Amplasarea comunei Olcea la aproximativ 20 de km de unul dintre polii urbani ai judeţului facilitează acoperirea deficienţelor din sistemul sanitar, respectiv servicii prompte şi de o calitate profesională ridicată.

Situaţia statistică se prezintă astfel:
     Populație
       stabilă
    Nr.medici
          de
      familie
  Nr.cabinete
   particulare
 Nr.dispensare    Nr.farmacii  Nr.personal
mediu
sanitar
       2751             1             0             2            3             3
 
Conform datelor statistice prezentate în tabelul de mai sus se evidenţiază faptul că numărul cadrelor medicale precum şi al personalului auxiliar este insuficient având în vedere populaţia stabilă a comunei. De asemenea dotările dispensarelor medicale din localităţile Calacea şi Ucuris şi a punctelor sanitare din satele Olcea şi Hodisel nu se ridică la pretenţiile realizării unui act medical de calitate.
Există însă trei farmacii în Olcea, Calacea şi Ucuris singura localitatea care nu are o farmacie este Hodisel.
 
3.Asistenţă socială
În cadrul primăriei activează un serviciu social care răspunde de soluţionarea cererilor depuse. În acest sens la nivelul comunei sunt înregistrate 170 de dosare.
 
4. Viaţa asociativă
În comuna Olcea nu există nici o organizaţie neguvernamentală care să susţină eforturile administraţiei publice locale în păstrarea tradiţiilor locale şi a folclorului autentic. Identificarea unui produs local ar putea determina scoaterea din anonimat a comunei Olcea şi constitui o modalitate de recunoaştere a zonei prin intermediul respectivului produs. Acest fapt nu este posibil fără o strânsă colaborare între instituţiile publice şi comunitate. În momentul de faţă se doreşte înfiinţarea unei organizaţii neguvernamentale care să aibă la bază colaborarea dintre instituţiile statului a€“ primărie, şcoală şi biserică şi care să atragă voluntari din rândul membrilor comunităţii.
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: